0945.00.88.44

Tiến độ đóng tiền Gold Sand Hill Villa Mũi Né

Tiến độ đóng tiền Gold Sand Hill Villa Mũi Né cập nhật từ CDT

Tiến độ đóng tiền Gold Sand Hill Villa được chia làm 6 đợt

  • Đặt cọc : 50 triệu
  • Đợt 1: Ký TTDM (trong vòng 7 ngày) – Đóng 30% giá trị Sp (bao gồm 50tr đặt cọc)
  • Đợt 2: Sau 1 tháng – Đóng 20% giá trị Sp
  • Đợt 3: Sau 60 ngày kể từ khi đóng đợt 1 – Ký HDMB – ĐÓng 20% giá bán gồm VAT và VAT của đợt 1 và đợt 2
  • Đợt 4: Sau 90 ngày kể từ khi đóng đợt 1 – Đóng 15% giá bán gồm VAT
  • Đợt 5: Sau 120 ngày kể từ khi đóng đợt 1 – Đóng 10% gía bán gồm VAT + và Vat của 5% còn lại
  • Đợt 6: Khi nhận thông báo làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Đóng 5% gía bán SP

 

 

Leave a Reply